Wi-Fi

Wi-Fi services. connectingKU, eduroam, _theCloud, bus wifi

Dane metryczne

  1. Percent Uptime
    Ładowanie...
  2. Incidents Reported
    Ładowanie...

Historia niedawnych działań

Brak wydarzeń dla 23 dni!
Wi-Fi Network Connectivity
Infrastructure / Wi-Fi
IT Support Contacts:
Status sites of our vendors : Adobe | box | Canvas | Ex Libris | Office365 | Vonage