VLE

Virtual Learning Environment - Blackboard / Canvas

Obecne problemy

Rozpoznanie

Dane metryczne

  1. Percent Uptime
    Ładowanie...
  2. Incidents Reported
    Ładowanie...

Historia niedawnych działań

Ostatnio nic się nie wydarzyło.

IT Support Contacts:
Status sites of our vendors : Adobe | box | Canvas | Ex Libris | Office365 | Vonage