Library Resources

Alma, iCat, Laptop Loans

Mätetal

  1. Percent Uptime
    Läs in...
  2. Incidents Reported
    Läs in...

Senaste historik

Inga händelser på 4 dagar!
Access Manager Maintenance
3 berörda tjänster:
Inga händelser på en dag!
Library Management System Maintenance
Education Resources / Library Resources
Inga händelser på 7 dagar!
Planned power shutdown at Penrhyn Road campus
7 berörda tjänster:
Inga händelser på 13 dagar!
ALMA Essential Maintenance
Education Resources / Library Resources
IT Support Contacts:
Status sites of our vendors : box | Canvas | Ex Libris | Office365