Service Desk Systems

IT Self Service Portal, Chat, Remote Support

Dane metryczne

  1. Percent Uptime
    Ładowanie...
  2. Incidents Reported
    Ładowanie...

Historia niedawnych działań

Ostatnio nic się nie wydarzyło.

IT Support Contacts:
Status sites of our vendors : Adobe | box | Canvas | Ex Libris | Office365 | Vonage