Desktop Applications

Mätetal

  1. Percent Uptime
    Läs in...
  2. Incidents Reported
    Läs in...

Senaste historik

Inga händelser på 6 dagar!
Intermittent Access to Microsoft Services
2 berörda tjänster:
Inga händelser på en dag!
Adobe Creative Cloud - Access Issues
2 berörda tjänster:
IT Support Contacts:
Status sites of our vendors : Adobe | box | Canvas | Ex Libris | Office365